De brouwerij beschikt over een kookketel van 6000 l en een maischfilterkuip van 9800 l. De 2 gisttanks hebben respectievelijk een volume van 5000 en 10000 l en de 3 lagertanks resp 6000 en 2 maal 4000 l. Gewoonlijk worden brouwsels tussen de 30 à 50 hl gemaakt.

Brouwer Luc komt uit een kunstenaarsfamilie, alle etiketten van de brouwerij werden ontworpen door een andere kunstenaar uit de familie Vermeersch. 

‘Leite’ is een verbastering van het woord ‘laagte’ en zou ook duiden op een plaats in Ruddervoorde waar een beek langs de Leitemolen stroomt, niet ver van de brouwerij. 

dot